Mariatorgets tandläkarmottagning

Blekning

Vi utför blekning. Både med en individuellt framtagen skena eller med engångsskena. Innan blekningen tar vi ett färgprov samt under blekning med individuell skena kontrolleras du och resultatet registreras och journalförs.