Mariatorgets tandläkarmottagning - Modern tandäkarpraktik för allmäntandvård och estetisk tandvård vid Mariatorget

Mariatorgets
tandläkarmottagning
en klinik med omtanke, engagemang och kvalité.

Vi har lång erfarenhet och arbetar alltid med de modernaste metoderna, utrustning och material. Vetenskap och beprövad erfarenhet är ledstjärnan i vår kliniska vardag.

Välkomna till vår moderna tandläkarmottagning i ett kulturhus på "Hornspuckeln" på söder.


Nyheter

Tandhygienist Anna

Ny Tandhygienist

Anna har börjat arbeta hos oss fr.o.m december 2018