Mariatorgets tandläkarmottagning - Modern tandäkarpraktik för allmäntandvård och estetisk tandvård vid Mariatorget