Mariatorgets tandläkarmottagning

Snarkning med apnéer

Att snarka är mest störande för omgivningen, men om det under sömnen även förekommer s.k. apnéer är det skadligt för dig själv.

Vi har kontakt med läkare som utför sömnregistrering och genom denna kan se eventuella störningar. I förekommande fall utförs en s.k. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) alt. apnéskena ( snarkskena ). Vi gör apneskenor i olika modeller och har även tilläggsutbildning i detta.