Mariatorgets tandläkarmottagning

Tandvård

Symtom

Det här är några av de vanligaste symtomen som behandlas inom tandvården. Listan är inte komplett eller fullständig

Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner i samband med tandvård är sällsynta. Det kan dock förekomma allergier mot moderna fyllningsmaterial (kompositplaster) och metaller som används inom tandvården

Bettfysiologiska problem

Ont i käken, ont i huvudet, ont i en eller flera tänder, nedslitna tänder, lösa tänder, lokala tandköttsfickor. Ja, det finns många symtom som kan bero på störningar i bettet.

Blödande tandkött

Ser du ibland blod på tandborsten när du borstar tänderna? Du har med största sannolikhet fått det som på fackspråk kallas gingivit (tandköttsinflammation).

Blödningar

Blödning efter kirurgiska ingrepp i munnen är ovanligt. Det är däremot vanligt att det i saliven finns stråk av blod eller levrat blod. Detta måste anses som normalt och behöver inte behandlas.

Dålig andedräkt

Dålig andedräkt kan nästan alltid spåras till personens tandstatus och således indirekt till tidigare munhygienvanor.

Fyllningsfrakturer

Att fyllningar går sönder är vanligt. Det kan finnas många olika orsaker till att detta inträffar. De belastningskrafter som våra tänder är utsatta för begär vi också att fyllningarna ska klara. Men varje fyllning innebär en försvagning av tanden.

Hål i tänderna (karies)

Det som kallas hål i tänderna är egentligen tandsjukdomen karies. Karies uppkommer som ett resultat av att det sitter bakterier (plack) på tänderna och att bakterierna får tillgång till socker.

Snarkning med apneér

Att snarka är mest störande för omgivningen, men om det under sömnen även förekommer s.k. apnéer är det skadligt för dig själv.

Behandlingar

Vanligt förekommande behandlingar som utförs inom tandvården idag och då särskilt sådana behandlingar som vi utför på vår klinik.

Blekning

Vi utför blekning. Både med en individuellt framtagen skena eller med engångsskena.

Fokus på förebyggande vård

Ur vetenskaplig synvinkel vet vi att om profylaxsköterskor, hygienister och tandläkare tar bort allt plack hos en försöksgrupp individer varje vecka, så reduceras antalet hål och tandköttsinflammationen med 99%

Tandskydd

Hockey samt kampsporter såsom Thaiboxning, MMA etc fodrar individuella skeonr i godkända material. Se vidare på tandskyddsregeln enligt Svenska ishockeyförbundet.

Undersökning

All tandbehandling ska alltid inledas med någon form av undersökning. Den kan bestå av allt från en snabb visuell inspektion till ett omfattande utredningsarbete som kan ta lång tid i anspråk.

Vad ska behandlas?

Tandläkarens arbete är ingen exakt vetenskap. Olika tandläkare har ofta skilda uppfattningar om vad som ska behandlas, och ännu mer går uppfattningarna isär om på vilket sätt ett viss problem ska behandlas