Mariatorgets tandläkarmottagning

Fyllnings-frakturer

Att fyllningar går sönder är vanligt. Det kan finnas många olika orsaker till att detta inträffar.

De belastningskrafter som våra tänder är utsatta för begär vi också att fyllningarna ska klara. Men varje fyllning innebär en försvagning av tanden. Dels för att en del av tanden har tagits bort för att kunna ge plats och retension åt fyllningen, dels för att alla fyllningsmaterial har sämre hållfasthet än tandens vävnader.

Orsak till fraktur

Den vanligaste orsaken till att fyllningar går sönder är att tanden drabbats av s.k. sekundärkaries. Detta är ny karies som angripit tanden i anslutning till en tidigare gjord fyllning. Den skadade tandsubstansen under fyllningen kan inte längre ge stöd åt fyllningen, varför den går sönder (frakturerar). Andra vanliga orsaker kan vara:
  • Limmet mellan tand och fyllning har lossnat.
  • Fyllningsmaterialet har varit för tunt.
  • Fyllningen har haft för dålig retension till tanden.
Det är också vanligt att det man uppfattar som en trasig fyllning i själva verket är en del av tanden som gått av. Detta kallas vanligen för en kuspfraktur, då tandens spetsiga delar kallas för just kuspar.

Symtom

En fyllningsfraktur hänger ofta samman med följande symtom från tanden:
  • Ilningar - ökad känslighet för varmt och kallt
  • Känsligt för sött och surt
  • Vassa kanter
Ibland kan man känna att en fyllning sitter löst utan att för den skull fyllningen går sönder eller ramlar bort. En sådan lossnad fyllning är viktigare att behandla tidigt, då tanden annars riskerar att snabbt drabbas av karies. En tand med en fyllningsfraktur är särskilt viktig att hålla ren, speciellt där fyllningen suttit. Trots att det vanligtvis ilar mer i tanden när man försöker borsta med sin vanliga borste eller en s.k. interspaceborste (fråga på Apoteket) är borstningen särskilt viktig just här.

Behandling

En fyllningsfraktur bör behandlas av tandläkare som en icke-akut åtgärd. Om den trasiga tanden ger andra problem som ömhet vid tuggning eller skavsår på kind, tunga eller läppar bör tanden behandlas som en akut åtgärd.