Mariatorgets tandläkarmottagning

Dålig andedräkt

Dålig andedräkt kan nästan alltid spåras till personens tandstatus och således indirekt till tidigare munhygienvanor.

Att mekaniskt avlägsna så mycket som möjligt av gamla plackbeläggningar är alltid den primära åtgärden mot dålig andedräkt. Detta görs genom att använda tandtråd och/eller mellanrumsborstar på avsett sätt. Därefter borstas tandköttskanten med halva borsten på tandköttet och halva borsten på tänderna. Luktämnena från bakterierna tränger också in i tandsten varför avlägsnande av denna är en viktig del i att komma tillrätta med problemet.

Därför bör man snarast gå till sin tandhygienist eller tandläkare för att få hjälp med detta. Naturligtvis måste även grundorsaken – vanligen de fördjupade tandköttsfickorna – åtgärdas.

Att kamouflera dålig andedräkt genom användande av tandkräm och/eller munsköljningsvätska går inte. Det finns för närvarande ingen alternativ behandling till mekaniskt (tråd + borstar) avlägsnande av bakterierna.

En kombination med ökade munhygieninsatser och det nya preparatet SB12 kan prövas. Pröva också att använda tungskrapa.


Fördjupning

Ett av mänsklighetens största gissel, som skapar social utstötning, ofta utan att den som är drabbad själv vet orsaken. Till och med i familjerelationen kan ämnet vara alltför känsligt att påtala. Vad beror dålig andedräkt på?

Tillfälligt dålig andedräkt hänger ofta samman med födointag. Alla vet vi hur stark vitlöksdoft från någon på bussen eller tunnelbanan kan verka störande och stötande. Men personen med dålig andedräkt har faktiskt själv gjort valet i detta fall. Och det går också över efter något dygn.

Permanent dålig andedräkt kan nästan alltid spåras till personens tandstatus och således indirekt till tidigare munhygienvanor. Orsakerna är i fallande frekvens:

  • Tandlossning med djupa tandköttsfickor (parodontit)
  • Tandköttsinflammation (gingivit)
  • Tandstensbeläggningar
  • Lossnade eller dåligt passande proteser, kronor, broar och fyllningar (karies)
  • Generellt försummad munhygien
  • Andra orsaker, t.ex. munandning, muntorrhet illaluktande beläggningar på tungan eller uppstötningar från magsäcken
Bakteriebeläggningar (plack) i munnen som fått växa ostört, speciellt i fördjupade tandköttsfickor, tenderar över tid att bli allmer bestående av bakterier som producerar svavelhaltiga ämnen. Dessa har vanligtvis en mycket påträngande odör.
Att mekaniskt avlägsna så mycket som möjligt av dessa gamla plackbeläggningar är alltid den primära åtgärden mot dålig andedräkt. Detta görs genom att använda tandtråd och/eller mellanrumbostar på avsett sätt (läs mer: Avsnitt om Prevention i Om tandvård - länk nedan). Därefter borstas tandköttskanten med halva borsten på tandköttet och halva borsten på tänderna.

Luktämnena från bakterierna tränger också in i tandsten varför avlägsnande av denna är en mycket väsentlig del i att komma tillrätta med problemet. Därför bör man snarast gå till sin tandhygienist eller tandläkare för att få hjälp med detta. Naturligtvis måste även grundorsaken – vanligen de fördjupade tandköttsfickorna – åtgärdas.

Att kamouflera dålig andedräkt genom användande av tandkräm och/eller munsköljningsvätska går inte. Odören tränger nästan alltid igenom pepparmyntaparfymen tämligen omgående.

Det finns för närvarande ingen alternativ behandling till mekaniskt (tråd + borstar) avlägsnande av bakterierna, som är effektiv vid svårare dålig andedräkt orsakad av bakterier i fördjupade tandköttsfickor. Möjligen kan en kombination med ökade munhygieninsatser och det nya preparatet SB12 prövas.

Preparatets funktionssätt är att kemiskt binda luktämnena från plackbakterierna. Observera att preparatet bara påverkar symtomet. Det gör dock inget åt grundorsaken. Nyligen har preparatet också kommit i en kombinationsberedning med klorhexin, vilket är ett bakteriehämmande medel som går att använda i munnen. Denna beredning är således bättre, då den även påverkar grundorsaken. Men dessvärre kan man inte själv få ner vätskan i djupa tandköttsfickor – där just de mest illaluktande bakterierna finns.

Pröva också att använda tungskrapa, vilka finns tillgängliga på Apoteket. Men allra viktigast: Sök hjälp från tandhygienist eller tandläkare snarast!