Mariatorgets tandläkarmottagning

Blödande tandkött

Ser du ibland blod på tandborsten när du borstar tänderna?

Vårt råd till dig är då: Borsta mer och använd tandtråd och/eller mellanrumsborstar (fråga på Apoteket!). Ta kontakt med oss om blödning trots detta fortsätter.

Du har med största sannolikhet fått det som på fackspråk kallas gingivit. Tandköttsinflammation således. Och det finns bara en bot – noggrannare mekanisk borttagning av de bakterier (plack) som orsakar problemet.

De allvarligaste skadorna inträffar oftast mellan tänderna och på andra svåråtkomliga ställen. Därför är tandtråd och mellanrumsborstar allra viktigast.

Hos nästan hälften av dem som har gingivit utvecklas längre fram i livet tandlossning om inte förstadiet (tandköttsinflammationen) behandlas. Sök därför behandling för symtomet hos tandhygienist eller tandläkare snarast