Mariatorgets tandläkarmottagning

Bettfysiologiska problem

Ont i käken, ont i huvudet, ont i en eller flera tänder, nedslitna tänder, lösa tänder, lokala tandköttsfickor. Ja, det finns många symtom som kan bero på störningar i bettet.

Det är viktigt att detta upptäcks och åtgärdas. Det kan avhjälpas med behandlingi munnen eller bettskena men vid behov också remiss till specialist.