Mariatorgets tandläkarmottagning

Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner i samband med tandvård är sällsynta. Det kan dock förekomma allergier mot moderna fyllningsmaterial (kompositplaster) och metaller som används inom tandvården.

De symtom som då kan uppstå är ökad rodnad i slemhinnor som ligger nära eller i anslutning till nygjorda fyllningar och/eller tandkronor.

Eventuell behandling syftar till att ta bort det som orsakat reaktionen/symtomet och om möjligt ersätta det material som misstänks orsaka besvären med alternativt material.

Allergiska reaktioner - Fördjupning

Allergiska reaktioner är av två olika slag. Långsam (fördröjd reaktion) och snabb reaktion. Den snabba allergiska reaktionen kan utvecklas till livshotande tillstånd. Ett typexempel på snabb allergisk reaktion är den reaktion som vissa individer får mot getingstick där andningsvägarna svullnar igen och cirkulationen kollapsar. Tillståndet kan vara livshotande och kräver omedelbar akutsjukvård.

Den fördröjda allergiska reaktionen yttrar sig oftast som hud- eller slemhinnerodnad och är ofta förknippad med klåda. Behandlingen består i att avlägsna det som orsakar reaktionen.

Ibland kan medicinering behövas vid allergiska reaktioner. Vid akuta allergiska reaktioner ges dessa mediciner på sjukhus. Ibland kan också medicinering ges för att minska klåda och eventuella hudirritationer. De mediciner som vanligtvis kommer ifråga är så kallade antihistaminer och/eller kortison i tablettform eller som en injektion. Kortison finns även som salva för lokal applikation.

Om du äter kortisontabletter eller fått en (eller flera) kortisoninjektioner är det mycket viktigt att du upplyser din tandläkare om detta. Medicinering med kortison har som sidoeffekt att kroppen delvis förlorar sin egen förmåga till bildning av liknande substanser, vilket gör att man blir mycket mindre stresstålig för exempelvis tandbehandling.

Dessbättre är allergiska reaktioner i samband med tandvård mycket sällsynta.

Fördröjda allergiska reaktioner har rapporterats vid allergier mot moderna fyllningsmaterial (kompositplaster) och metaller som används inom tandvården.

De symtom som då kan förekomma är ökad rodnad i slemhinnor som ligger nära eller i anslutning till nygjorda fyllningar och/eller tandkronor.

Eventuell behandling syftar till att ta bort det som orsakat reaktionen/symtomet och om möjligt ersätta det material som misstänks orsaka besvären med alternativt material. Är besvären måttliga kan behandlingen ofta vänta någon tid. I den vetenskapliga litteraturen har det beskrivits att snabbt insättande allergiska reaktioner har förekommit inom tandvården vid allergi mot det konserveringsmedel som tidigare användes i lokalbedövningsmedel, men även vid allergi mot själva lokalbedövningsmedlet. Om denna synnerligen ovanliga händelse skulle inträffa är tandläkare tränade att tillsammans med sjukvården behandla komplikationen på ett adekvat sätt.